torsdag 1 juli 2010

E-learning till folket i Kina

Under mina 11 dagars besök i Kina i juni fick jag tillfälle att ta del av Kinas ambitioner för utbildning och utveckling av sin befolkning på 1,3 miljarder människor. I färska rapporter och tidningar utvecklas argumenten varför utbildningsmetoderna måste anpassas till att möta de snabbt växande behoven mot bakgrund av bland annat:
  • Snabbt växande befolkning.
  • Bristen på kompetenta lärare.
  • Politiska ambitioner att hinna i kapp väst.
  • Ojämn regional utvecklingstakt.
  • Kulturella skillnader i landet.
  • Intresset för IT-teknologi bland myndigheter och folk.
Tidningen Beijing Review 17 Juni 2010 innehöll en artikel och bilaga där regeringen i en vitbok, The Internet in China, lyfter fram internet som en viktig infrastruktur för att utbilda folket. Man skriver att Internet har blivit en motor som ska stödja den ekonomiska utvecklingen i Kina.

Artikeln redogör även för den snabba utvecklingen av Internet i landet med penetration på närmare 30 % av befolkningen 2009 och målet 45 % om 5 år. Det anges att 233 miljoner invånare använder mobiltelefon med tillgång till Internet. I vitboken finns följande formulering ”Chinese citizens fully enjoy freedom of speech on the Internet”.

Kina har en vision av livslångt lärande med stöd av inom informations- och kommunikationsteknik och baserad på att distansundervisning och e-learning är viktiga komponenter.

Kina består av olika kulturer regionalt fördelat och med tydliga drag av kollektivism där informella kedjor av kommunikation är viktiga. Konfucianismen spelar roll även inom utbildningsområdet där den karakteriseras av en stark slagsida mot lydnad, vikten av rang och behovet av smidiga sociala relationer.

En färsk notis i DN/CNN visar ett annat intressant inslag där kinesiska företag hyr vita personer för ”window dressing” i syfte att skapa prestige för företaget.

Häromdagen noterade jag att Handelshögskolan i Stockholm inlett ett samarbete med det universitet i Beijing, Tsinghua University, som vi också samarbetar med. Tsinghua University och Qinghua University är olika namn på samma universitet.
Handelshögskolan har ett projekt Project China 2010 tillsammans med detta universitet och Fudan University i Shanghai. En intressant formulering i projektet som jag helt ansluter mig till är:
More communication, more education and better life in rural areas in China!