onsdag 26 januari 2011

Vinterdag i Beijing

Det är min tredje resa till Kina på drygt 6 månader. Jag hade inte räknat med att möta denna kyla och blåst och utan en gnutta snö någonstans i Beijing. Det är en exceptionell vinter säger de och extremt torr. Jag har varit här några dagar fyllda av möten och i dag lördag, innan jag reser vidare till Shanghai, hade jag tänkt turista.

Solen sken från en blå himmel, vilket är ovanligt här. Men när jag kom ut från hotellet och kände kylan och vinden, sänkte jag mina turistiska ambitioner. Det fick bli en promenadrunda istället.

Under bron över 2nd East Ring Road och Guangqu Road pågick som vid tidigare tillfällen ett ivrigt brädspelande. Alla var koncentrerade på spelen och kylan bara en bisak.

Jag gick tillbaka mot den plats där man på sommaren praktiserar qigong och det finns gatusäljare. Även här pågick grupper av brädspel. Endast män verkar spela.

För att bunkra upp lite värme gick jag in i det närliggande varuhuset. Jag visste att där fanns intressanta saker att se. Att vara matturist ger också upplevelser.

Jag köpte några typiska kinesiska maträtter och godsaker som kunde rymmas i min datorväska. Därefter studerade jag de personer som styckar kött till kunderna. Det lät chop chop hela tiden när de högg upp till mindre bitar. Inga skyddshandskar här.

Fiskarna i disken var okända för mig.

Försäljningen av grillade kycklingfötter påminde mig om den lunch jag åt dagen innan. De var en chilikryddad gryta på kyckling från Guizhou provinsen. Jag fiskade upp något med pinnar och försökte äta på köttet, men såg då till min förvåning att det var kycklingfötter.

Med tre inköpta muffins gick jag tillbaka till hotellet.

måndag 17 januari 2011

Människan på arbetet

En trädgårdsmästare vet plantors behov och att skapa rätta förutsättningar. Det behövs ett bra klimat för plantornas utveckling och överlevnad. Jag har sett kommentarer om att vi människor är bättre på att ta hand om plantor och husdjur än om människor, exempelvis medarbetare på arbetsplatsen.

Smaka på formuleringen: ”Kanske skulle vissa människor bli behandlade bättre än de blir på sitt jobb om de tog anställning som häst! Då skulle de i alla fall få rast regelbundet, bli lite ompysslade och uppmuntrade och få äta vid bestämda tider.”

Etik handlar i grunden om de tankar och känslor som kommer till uttryck i vår behandling av varandra. I vårt samhälle finns det inte bara ett värderingssystem, utan flera som ska samsas med varandra. I denna situation finns ett stort behov av att tydliggöra de värden som man vill ska vara gällande i en verksamhet.

Arbetsetik rör frågan om arbetets mening. Den blir särskilt tydlig i den enskildes upplevelse av:
  • Att ha ett jobb.
  • Att jobbet känns meningsfullt.
  • Att arbetet ingår i ett större sammanhang.
  • Om det har en klar målsättning.
  • Om man kan mäta prestationen.
Bemötandet människor emellan ingår också i begreppet. Vår identitet som människor är i dag starkt kopplad till vår yrkesidentitet. Jag har mött detta ofta i coachningsuppdrag mot arbetslösa.

Chefer har ibland uppgiften att ta beslut som står i motsatsförhållande till vad de själva tycker är rätt. Om detta sker för ofta uppkommer frågan om det är värt att vara kvar i befattningen. Om man ska må bra privat och i arbetet bör det finnas en rimlig samsyn om normer och värderingar.

Vi lever i en förändringens värld där rådande normer och värderingar ifrågasätts eller omprövas. Arbetsplatser som traditionellt präglats av en syn skapar nya arbetsmönster och organisationer. Nya värderingssystem ser samverkan som grundprincip där konkurrens tidigare varit norm.

I synen på människan blir olikheten mellan individer en förutsättning för samverkan. I motbilden styrs människan av inre drivkrafter, oberoende av omgivningen.

Ledningen för en verksamhet på olika nivåer måste tydliggöra och kommunicera de värderingar som ska vara gällande för verksamheten. De måste även leva som man lär inte minst för att få och behålla motiverad och kompetent arbetskraft i framtiden.

tisdag 11 januari 2011

Leanarbete och medarbetarskap

Förra veckan genomförde jag en spännande workshop för ledningsgruppen hos en av våra kunder, som sedan drygt ett år arbetet med leanverktyget 5S i vissa produktionsavdelningar och på kontoret. Vi gjorde först tillsammans en revision på de avsnitt i verksamheten där 5S bedrivits och samlade in synpunkter på förbättringsområden.

I den produktionsavdelning vi reviderade hade stora framsteg gjorts och det fanns en stolthet bland operatörer och arbetsledning över vad som åstadkommits. Operatörerna hade själva tagit fram en broschyr som visade arbetsplatsen före och nuläget. Det är ett utmärkt marknadsföringsmaterial för det fortsatta 5S-arbetet till andra avdelningar.

Genom att synliggöra goda exempel över hela verksamheten skapas ett förtroende och kulturen stärks för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet måste både utgå från vad som är viktigt för företaget och vad som berör medarbetarna.

Vid återsamlingen gjorde vi en gemensam återblick på erfarenheter och diskuterade bland annat några begrepp som sedan kopplades till två gruppuppgifter för senare rapportering.

Den ena gruppuppgiften innehöll begreppet värderingar och den andra hade formuleringen: Hur ska vi göra för att involvera alla? Inledningsvis diskuterade vi, inför den andra uppgiften, begreppet medarbetarskap. Hur skapar vi motivation och engagemang bland personalen där projekt och aktiviteter är verktyg.

Jag utgick i diskussionen från en formulering jag hittat från någon källa: ”Medarbetarskap är den kontinuerligt pågående strävan att engagera alla medarbetare i beslut som påverkar deras arbetsvillkor”

Om man ska införa en struktur i förbättringsarbetet och begär att alla ska jobba efter formulerade principer bör man som chef reflektera över att formulerade spelreglerna gäller för alla. Det gäller bland annat:
  • Deltaganden i överenskomna möten.
  • Att passa tider.
  • Att följa agendan.
Jobba helst med relativt få förslag samtidigt, men se till att i handling visa att det sker något. Det är viktigt att göra saker så enkelt som möjligt. Gärna på ett visuellt sätt.

För att lyckas krävs också utbildningsinsatser som skapar insikter och förståelse. Detta leder till motiverande drivkrafter hos personalen och mycket annat.