fredag 3 september 2010

Förändringar i arbetslivet ställer nya kompetenskrav

Kompetensutveckling och personalutveckling är vanligtvis mycket snett fördelad mellan olika kategorier av anställda. Nya produktionsmetoder och decentraliseringen av ansvar inom företagen har inte balanserats med satsningar på nödvändig och systematisk kompetensutveckling av många personalgrupper.

Vi kan bara vara bra på produktion av varor och tjänster om vi har en bra eller överlägsen kompetens i arbetslivet.

Företagens tillväxt, och på ett aggregerat plan samhällets tillväxt, är beroende av hög kompetens hos arbetskraften för de uppgifter de utför. Med en allt mer globaliserad marknad måste arbetet organiseras på nya sätt för att behålla konkurrenskraften och möta kundernas krav.

Kundernas krav och konkurrensmiljön förändras kontinuerligt genom exempelvis:

 • Den ökade internationaliseringen av verksamheter inom en företagsgrupp.
 • IT-teknikens snabba utveckling på global nivå som knyter samma leverantörsnätverk.
 • Transportsystemens tekniska utveckling som även kopplar samma avlägsna leverantörer.
 • En ökad transparens skapas genom informationsteknik som gör jämförelser lättillgängliga.
 • Produktionssystem och teknologi kan köpas och installeras förhållande vis snabbt och globalt.

Att hela tiden utveckla och förbättra produktionen är en viktig pusselbit i denna utveckling. De nödvändiga förändringarna innebär ofta ett starkt brott mot det som gällt tidigare och ställer helt nya kompetenskrav.

Kompetensutveckling av personal på de enskilda arbetsplatserna påverkar viktiga faktorer för ett företag exempelvis:

 • Produktivitet
 • Kvalitet
 • Konkurrenskraft
 • Effektivitet

När förändringstakten ökar och det blir frågan om en nästan kontinuerlig förändringsprocess då kommer de anställdas kompetens också behöva utvecklas kontinuerligt. Det ställer anspråk på att de anställdas vilja, motivation och förmåga till lärande tas tillvara och utvecklas på arbetsplatsen.

Vilka funktioner inom företagen bör driva dessa frågor när ökad produktivitet eller konkurrenskraft önskas?

1 kommentar:

 1. Jag har fått i uppdrag att beskriva kompetenser.
  - Finns det några allmänt vedertagna definitioner av begreppen befattning, titel, roll och funktion?
  - Till vilket begrepp knyter jag en viss kompetens?
  - Hur hänger detta ihop med "roller och ansvar".
  - Exempel?

  SvaraRadera