tisdag 11 januari 2011

Leanarbete och medarbetarskap

Förra veckan genomförde jag en spännande workshop för ledningsgruppen hos en av våra kunder, som sedan drygt ett år arbetet med leanverktyget 5S i vissa produktionsavdelningar och på kontoret. Vi gjorde först tillsammans en revision på de avsnitt i verksamheten där 5S bedrivits och samlade in synpunkter på förbättringsområden.

I den produktionsavdelning vi reviderade hade stora framsteg gjorts och det fanns en stolthet bland operatörer och arbetsledning över vad som åstadkommits. Operatörerna hade själva tagit fram en broschyr som visade arbetsplatsen före och nuläget. Det är ett utmärkt marknadsföringsmaterial för det fortsatta 5S-arbetet till andra avdelningar.

Genom att synliggöra goda exempel över hela verksamheten skapas ett förtroende och kulturen stärks för ett kontinuerligt förbättringsarbete. Förbättringsarbetet måste både utgå från vad som är viktigt för företaget och vad som berör medarbetarna.

Vid återsamlingen gjorde vi en gemensam återblick på erfarenheter och diskuterade bland annat några begrepp som sedan kopplades till två gruppuppgifter för senare rapportering.

Den ena gruppuppgiften innehöll begreppet värderingar och den andra hade formuleringen: Hur ska vi göra för att involvera alla? Inledningsvis diskuterade vi, inför den andra uppgiften, begreppet medarbetarskap. Hur skapar vi motivation och engagemang bland personalen där projekt och aktiviteter är verktyg.

Jag utgick i diskussionen från en formulering jag hittat från någon källa: ”Medarbetarskap är den kontinuerligt pågående strävan att engagera alla medarbetare i beslut som påverkar deras arbetsvillkor”

Om man ska införa en struktur i förbättringsarbetet och begär att alla ska jobba efter formulerade principer bör man som chef reflektera över att formulerade spelreglerna gäller för alla. Det gäller bland annat:
 • Deltaganden i överenskomna möten.
 • Att passa tider.
 • Att följa agendan.
Jobba helst med relativt få förslag samtidigt, men se till att i handling visa att det sker något. Det är viktigt att göra saker så enkelt som möjligt. Gärna på ett visuellt sätt.

För att lyckas krävs också utbildningsinsatser som skapar insikter och förståelse. Detta leder till motiverande drivkrafter hos personalen och mycket annat.

2 kommentarer:

 1. Intressant läsning. Vore väldigt givande att höra lite om hur det går med arbetet på kontoret på samma företag - är utmaningarna desamma på kontoret som på produktionsavdelningarna?

  SvaraRadera
 2. Kontorets 5S arbete hade avsatt vissa rutiner för de gemensamma ytorna ex kök, kopieringsrum, sittgrupper och liknande. Rutiner för ansvar fanns fördelade på ett roterande sätt men inte visuellt publicerat. Orderkontoret hade skapat en visuell process som ska rapporteras vid nästa workshop, som exempel och sedan presenteras på intern-TV.

  Det beslöts vidare att ta itu med att skapa ordning i ostrukturerade datafiler så att många kunde dra nytta av detta i sitt arbete. Syftet var att skapa tydlig nytta för många på kontoret i det fortsatts 5S-arbete. Detta ska också rapporteras till nästa workshop.

  Med 1-2 eldsjälar på kontoret och några tydliga framgångar i strategiska 5S-projekt som många kan dela nyttan av och lite intern publicitet hoppas jag ska ge fortsatt drivkraft och vara modell för det fortsatta arbetet.

  SvaraRadera