måndag 17 januari 2011

Människan på arbetet

En trädgårdsmästare vet plantors behov och att skapa rätta förutsättningar. Det behövs ett bra klimat för plantornas utveckling och överlevnad. Jag har sett kommentarer om att vi människor är bättre på att ta hand om plantor och husdjur än om människor, exempelvis medarbetare på arbetsplatsen.

Smaka på formuleringen: ”Kanske skulle vissa människor bli behandlade bättre än de blir på sitt jobb om de tog anställning som häst! Då skulle de i alla fall få rast regelbundet, bli lite ompysslade och uppmuntrade och få äta vid bestämda tider.”

Etik handlar i grunden om de tankar och känslor som kommer till uttryck i vår behandling av varandra. I vårt samhälle finns det inte bara ett värderingssystem, utan flera som ska samsas med varandra. I denna situation finns ett stort behov av att tydliggöra de värden som man vill ska vara gällande i en verksamhet.

Arbetsetik rör frågan om arbetets mening. Den blir särskilt tydlig i den enskildes upplevelse av:
  • Att ha ett jobb.
  • Att jobbet känns meningsfullt.
  • Att arbetet ingår i ett större sammanhang.
  • Om det har en klar målsättning.
  • Om man kan mäta prestationen.
Bemötandet människor emellan ingår också i begreppet. Vår identitet som människor är i dag starkt kopplad till vår yrkesidentitet. Jag har mött detta ofta i coachningsuppdrag mot arbetslösa.

Chefer har ibland uppgiften att ta beslut som står i motsatsförhållande till vad de själva tycker är rätt. Om detta sker för ofta uppkommer frågan om det är värt att vara kvar i befattningen. Om man ska må bra privat och i arbetet bör det finnas en rimlig samsyn om normer och värderingar.

Vi lever i en förändringens värld där rådande normer och värderingar ifrågasätts eller omprövas. Arbetsplatser som traditionellt präglats av en syn skapar nya arbetsmönster och organisationer. Nya värderingssystem ser samverkan som grundprincip där konkurrens tidigare varit norm.

I synen på människan blir olikheten mellan individer en förutsättning för samverkan. I motbilden styrs människan av inre drivkrafter, oberoende av omgivningen.

Ledningen för en verksamhet på olika nivåer måste tydliggöra och kommunicera de värderingar som ska vara gällande för verksamheten. De måste även leva som man lär inte minst för att få och behålla motiverad och kompetent arbetskraft i framtiden.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar