måndag 13 juli 2009

Flexibla jobb och karriärvägar

En karriär eller ett arbetsliv är i dag inte vad det brukade vara för 30-40 år sedan. Då handlade det ofta om ett eller några få beslut om karriärinriktning som sedan följdes. Avsteg från den valda vägen möttes förmodligen med förvåning och ifrågasättanden från omgivningen.

Forskare från Stanford University i USA visar nu i ny forskning att på framtidens arbetsmarknad bör du inte alls planera din karriär. Tidningen Personal och Ledarskap 4/09 rapporterar om detta. De lyfter fram betydelsen av att bli mycket mer uppmärksam på de vardagssituationer och möjligheter som vi hela tiden ställs inför.

Forskarna menar att det är här nyckeln till framtidens karriärutveckling ligger. Det gäller att alltid vara vaken för att ta vara på tillfället när det dyker upp.

På föränderliga marknader är flexibilitet en förutsättning. Det gäller inte bara vilka varor och tjänster man ska tillverka utan också hur arbetet bedrivs internt. Flexibla arbetsgrupper och arbetsupplägg med kompetens för flexibel produktion behöver utformas.

Bäst resultat nås, visar forskning i en holländsk studie, om den enskilde har stor möjlighet att självständigt påverka och utföra sina egna uppgifter och att uppgifterna samtidigt är tydligt kopplade till det övriga av teamets arbetsuppgifter.

Det gäller att göra det tydligt hur vars och ens bidrag hänger ihop med helheten. Telekomföretaget i Katrineholm är på rätt väg i sitt spännande arbete med att knyta samman filosofier kring Multiskill och Agile för flexibel produktion med fast ledtid på en föränderlig marknad. Lean-tänkandet finns kvar i botten med kravet på stabilitet i centrala frågor.

Man skulle kanske kunna formulera en princip – att skapa för i morgon med andra kombinationer av resurser. Det handlar också om att kanalisera personliga drivkrafter genom att måla upp en vision om hur arbetet är en del av något större.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar