måndag 6 juli 2009

Förändringskompetens för alla

Neddragningar och varsel skapar omorganisationer och förändringar. När arbetskamrater försvinner och arbetsuppgifter byts ut är det kanske inte så konstigt om det uppstår en viss oro på arbetsplatsen. Det är viktigt att förstå att stress är en naturlig reaktion på de många förändringarna. Man vet vad man har, men inte vad man får.

John Ylander, som vid upprepade tillfällen varit inspiratör i HR-nätverket Gothia, har nu disputerat vid Handelshögskolan i Göteborg. Grattis! Förändringsforskning är Johns tema och han konstaterar i sin avhandling att bra ledarskap minskar stress och gör den psykosociala arbetsmiljön bättre.

De chefer, som är mest framgångsrika på att förändra, lyckas förmedla en begriplig vision av målet. Flyter organisationsförändringar smidigt på ditt jobb? Då har du förmodligen en chef som är duktig att kommunicera och skapa tillit, visar Johns forskning.

Ett uttryck, som han använder, kan översättas till framåtriktad reflektion (feed forward reflection). Det innebär att den som är ansvarig för en förändring måste förstå att personer på skilda nivåer har olika tidsperspektiv.

Till exempel tittar den strategiske chefen flera år framåt i tiden. Samtidigt är övrig personal upptagen med det dagliga arbetet, men tittar även bakåt. Hur gick det för individen vid ett tidigare tillfälle? Organisationspyramidens olika nivåer får förskjutna tidsperspektiv med risk för instabilitet om inte tillit finns i processen.

Johns forskning och våra diskussioner i HR-nätverken, där många deltagare är personalchefer från stora internationella företag men även i små företag, visar att ett gott ledarskap vid förändringsarbete kan ge stora vinster i form minskade stressrelaterade kostnader hos personalen vilket stärker produktiviteten.

I en undersökning bland Sveriges chefer, som chefsorganisationen Ledarna har gjort (2008), listades de fyra viktigaste ämnesområden som cheferna ansåg sig behöva höja sin kompetens. Listan toppades av: konflikthantering därefter kom arbetsrätt och förhandling, kommunikation, förändring och arbetsmiljö.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar