måndag 29 juni 2009

Utgå ifrån möjligheter i stället för problem

Något av det svåraste som finns är att upptäcka vad som händer när det händer. Det är ofta först i efterhand som mönster och trender blir tydliga. De företag och individer som lyckas tolka tidens tecken får automatiskt ett försprång gentemot konkurrenter i olika avseenden. Förändringskompetens bör både inrymma förmågan till tolkning och till agerande.

I företagen med denna förmåga lever också insikten att det aldrig går att slå sig till ro eftersom förändring i sig är det enda statiska förhållandet. Att ha eller inte ha denna förmåga. Det är en nyckelfråga för alla företag som vill överleva.

För individer handlar det bland annat om att i tid kunna planera för en kommande uppdatering av verkligheten. I dag behöver alla ta ett större ansvar för sin egen arbetskarriär där flexibilitet och kompetens är framgångsfaktorer.

Vi som arbetar med organisationers utveckling tittar på flöden, arbetsformer, strukturer och individers roller som enskilda och i grupper. Organisationers innovativa förmåga är här en ökande grundläggande framgångsfaktor, att parera snarare än att planera.

Positiv organisationsteori utgår från möjligheter i stället för problem. Utgångspunkten är att fokusera det som fungerar väl inom organisationer och på basis av detta utveckla styrkor och skapa framgång. Ett lösningsfokuserat förhållningssätt blir basen i förändringsarbetet. Ett komplement till det vanliga använda problemorienterade sättet. ”Jag fattar mina beslut baserade på fakta”.

En större mångfald i sättet att organisera verksamheter blir vanligt i framtiden. Det krävs både medvetenhet och målmedvetenhet för att fokusera på framgång, lära av framgång och av varandra och göra framgång till en vana.

Ta det positiva seriöst säger Annika Lagerhorn i en rapport ”Konsten att lyckas – igen och igen”, skriven till Sveriges HR-förening om forskningstrender inom HR.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar