torsdag 21 januari 2010

Lek fram insikter och resultat!

Den absolut vanligaste orsaken till osäkerhet och rädsla i samband med förändringsarbete är att man inte förstår varför det ska ske. Några frågor som alla bör ha svar på eller vissa insikter om ett svar gäller:
  • Varför behövs en förändring?
  • Vad innebär förändringen i stort för organisationen och för den enskilde?
Det är viktigt att förstå att förändringsarbete syftar till förbättringsarbete. I regel handlar det om att förbättra konkurrenskraften för organisationen genom att öka produktiviteten, vilket innebär utveckling snarare än avveckling.

Här gäller det att utveckla en delaktighet som ger insikter och engagemang. Jag påstår att medarbetare som känner sig engagerade bidrar till lönsamhet men att deras engagemang dessutom är en absolut förutsättning för att lyckas med en varaktig förändring.

Aktuell forskning i en avhandling av Farida Rasulzada visar att ju mer kreativa de anställda känner sig, desto mer ökar företagets lönsamhet.

Sedan något år har vi använt oss av olika spel inom lean och logistik för att hos kunders personal utveckla insikter om behovet av förändringsarbete i arbetssätt och arbetsrelationer.

Mina erfarenheter är mycket positiva av att ”leka” fram insikter och resultat i grupper där det också finns ett tävlingsmoment samt en diskussion före, under och efter spelet.

Jag har även sett hur personer i stora organisationer fått sin ”polett” att falla ned och börjat se och förstå olika samband som påverkar ett företags konkurrenskraft och skälet till åtgärder.

Under spelens gång kan man se olika grader av delaktighet i gruppen och dess påverkan på resultatet. Sann delaktighet uppstår först när man aktivt tar vara på vars och ens kunskap och gör något konkret av det i det dagliga arbetet.

Det är mycket spännande att i detta fall ett stort globalt verksamt svenskt företag vill använda våra egenutvecklade spel för att föra in insikter om behovet av förändrade arbetssätt, bland ibland något motsträviga medarbetare, på ett sätt som utvecklar kreativitet och positiv upplevelse.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar