måndag 4 januari 2010

Mätningar av en verksamhets prestationer

Mätningar av en verksamhets prestationer bör utformas så att de skapar delaktighet hos de medarbetare som bidrar till prestationerna. Därför bör mätningarna vara enkla, synliga med mått som medarbetarna kan förstå och sätta i samband med utförda prestationer.

Det är mycket svårt att mäta kvalitet och produktivitet med höga krav på noggrannhet och jämförbarhet. Följande tankemodell uppställd i en formel kan även användas i mätningsarbetet:

Resultatet = (Vad vi gör) x (Hur vi gör det)

Enkla och synliga mått på vad som är viktigt på arbetsplatsen, avdelningen och företaget samt kunden bör finnas inom varje verksamhet och dess olika arbetsplatser.

Det är viktigt att utforma mått som tar vara på vad som skapar intäkter i stället för en ensidig inriktning på kostnadsbegränsade mått. Aktuella frågor i mätningsarbetet är:
  • Vad mäter vi för något?
  • Är det viktigt och relevant?
  • Hur gör vi det?
  • Vem mäter?
  • När sker det?
Varje chef bör inte hålla räkning på fler än tre-fem variabler som mäter de centrala faktorerna för en verksamhets konkurrenskraft. Det handlar helt enkelt om att mäta det som är relevant. Man brukar säga att det som mäts blir också åtgärdat. Vad är då viktigt och relevant? Några av dessa faktorer är:
  • Kundtillfredsställelse
  • Kvalitet
  • Leveranssäkerhet
  • Leveransflexibilitet
  • Kompetens

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar