måndag 25 januari 2010

Kompetensutveckling som verktyg för förändring

Nu är det rätt läge att injicera ny kompetens i organisationen. Lågkonjunkturen har rejält tufsat till de flesta organisationer, både små och stora. Nästan generellt har det skett neddragningar och avveckling av personal för att anpassa organisationerna till en minskad efterfråga från kunder.

Helt nya organisationer har därmed skapats då ansvar och arbetsuppgifter har fördelats på nya sätt.

Många har fått träda in i helt nya ledarskapsroller på alla nivåer. Därför bör kompetensinsatser sättas in nu för att stödja personerna i sina nya roller som ledare. Detta gäller inte minst före att:
  • Bygga upp ny motivation och inspiration hos de medarbetare som finns kvar i organisationen.
  • Hantera den frustration som finns hos de som behöver återrekryteras sedan efterfrågan nu ökar från kunderna.
  • För att ta tag i det förbättringsarbete som tvingats till paus under kristiden.

Den globala ekonomins effekter och internationella konkurrens har också visat vikten att av att generellt höja kompetensen på all personal. Informationstekniken och effektiva transportsystem har fört konkurrenterna mycket närmare än tidigare. Denna utveckling fortsätter också.

Konkurrenskraften för ett företag utformas allt mer utifrån medarbetarnas kompetens, enskilt och gemensamt. Här gäller det att ge medarbetarna dels grundläggande insikter inom teknik, ekonomi och logistik och dels påbyggnadsutbildningar i olika steg anpassade till arbetsuppgifter och ambitioner.

Det gäller även att utforma metoder för kompetensinsatser som innebär stöd för flexibla studier och individuellt stöd i geografiskt utspridda organisationer, samtidigt. Resande för studier tar onödigt mycket kapacitet av en organisation och ger inte heller flexibilitet för den individuella motivationen.

Vi har sedan flera år utvecklat system och kurser för flexibla studier och individuellt stöd via Internet. Vårt utbildningssystem heter Instant education och ett omfattande kursbibliotek finns. Under åren har vi framgångsrikt utbildat personal i fabriker i många länder och världsdelar, där vi även administrativt sköter helt kundanpassade utbildningar.

För några veckor sedan fick jag tillfälle att titta på ett Youtube-presentation som belyser kunskap och förändring. Jag visade den för min personal som inledning till våra egna reflektioner om arbetssätt och internationellt agerande.

Titta på denna länk och reflektera själv.
Ge mig gärna dina tankar som återkoppling!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar