måndag 15 juni 2009

Ansvaret för återanställbarhet

Under våren 2009 har konjunkturen hårt kramat företagens ekonomi. Varsel och uppsägningar av personal har rullat fram i vågor. Ingen kompetensutveckling kan ske med företagens egna pengar. Det gör Europeiska Socialfondens pengar. Via ansökta och beviljade projekt kommer dessa att finansiera det mesta av företagens kompetensutveckling under ett par år framåt.

De många nyarbetslösa, det heter så, planeras få coachning av nya aktörer som Arbetsförmedlingen upphandlar tjänsterna av. Mitt företag, Gothia Logistics AB, är en av dessa nya aktörer som blivit utvalda. Arbetet med formalia pågår fortfarande, men starten ska enligt senaste information ske den 15 augusti.

För att hjälpa nyarbetslösa att hyfsa till sitt CV eller dokumentera sin kunskap har vi nu skapat en automatiserad tjänst på www.kompetensutbildning.se där genomförda kurser med tentamen ger ett betyg. Vi kan också enkelt skapa nya kurser med vår teknik Instant education.

Detta är premiär för Sverige och kanske i världen. Därför är det spännande att se hur idén når ut till arbetslösa och andra. Hur hittar alla behövande fram och nappar de på erbjudandet? I dag finns möjligheten att själv ta ansvar för sin återanställbarhet. Det kommer att bli nödvändigt.

Med bloggen hoppas jag få synpunkter på regelbunden kompetensutveckling och hur ansvaret för detta fördelas. Tanken är att bland annat intresserade personer från HR-nätverken också ger sin syn.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar