torsdag 18 juni 2009

Ta makten över din framtida karriär

Från mitt fönster på kontoret Repslagaregatan 12 i Norrköping har jag de sista dagarna sett mängder av defilerande billaster av glada studenter som tagit examen. På en lastbil hängde ett stort lakan med texten ”vinka till dina blivande chefer”. Framåtblickande, drag av självsuggestion eller optimistiskt?

De har kanske skapat en vinnarbild. Många idrottare visualiserar sig själva för den prestation de ska göra, som att de redan har gjort den. De nybakade studenterna kan också ha nytta av att i tanken se sig själva som om de redan var chefer.

Lågkonjunkturen kan vara ett lysande tillfälle att ta makten över sin framtida karriär. Den som är aktiv nu har ett försprång när det vänder. Din initiativförmåga blir extra viktig för arbetsgivarna och för dina möjligheter att lyckas. Den yngre generationen är ju van vid en ständigt uppdaterande verklighet.

Flexibilitet är en framgångsfaktor här såväl som inom logistikens område där nya begrepp nu myntas som ”Multiskill”. Jag och övriga på mitt företag har arbetat med detta begrepp för en kunds räkning den senaste tiden och i veckan levererat en kurs: Kompetens för flexibel produktion.

Ställer unga chefer andra krav på jobbet? Vi har behandlat denna fråga i våra HR-nätverk, Gothia och Scania, vid olika tillfällen. Svaret är ja! Unga chefer är mer benägna att byta jobb. Då gäller det att kunna se tydligt utstakade karriärvägar framför sig.

Unga chefer vill kunna ta tjänstledigt eller ta ett sabbatsår för att plugga eller jobba utomlands. Formella titlar är inte så viktigt och man kan gå in och ut ur olika roller. De ställer andra krav på flexibilitet än vad många organisationer i dag är beredda att hantera.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar