måndag 22 juni 2009

Företagets produkt och agerande måste hänga ihop

Vilka krav ställs på framtidens chefer? Det krävs ett genuint engagemang och en äkta närvaro. Precis de faktorer som är avgörande för en framgångsrikt införande av exempelvis konceptet Lean Production i ett verkstadsföretag.

Det går inte att fejka engagemang i längden och framtidens företag kräver att chefen brinner för sin uppgift. I dag är det betydligt lättare att förlora kompetenta medarbetare eftersom de byter jobb oftare.

Framtidens chefer ska tydliggöra attraktiva interna karriärvägar som motiverar medarbetarna att stanna kvar men även att utveckla sin kompetens vidare. Här finns tanken bakom multiskill. En ny och stor utmaning!

Hur vanligt är det inte med uttalanden inom företag att personalen är företagens främsta tillgång, men i praktiken visas det att deras kompetensutveckling inte är så viktigt. Detta är ett klassiskt misstag inom marknadsföring, där man säger en sak och gör en annan. Ansvaret för varumärket kräver ett helt annat agerande.

Lika lite kan ett påklistrat uttryck försvaras inom området kompetensutveckling hos många företag.

Inte heller SJ kan med trovärdighet i dag gå ut och hävda punktlighet i sin trafik. Jag beklagar detta efter att ha drabbats av detta vid upprepade tillfällen på mina resor till Skåne, men också att för att jag har en bakgrund som ledamot i koncernstyrelsen i början av 1990-talet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar