måndag 15 februari 2010

Lärande arbetsorganisation

Organisationsprofessorn Charles Handy beskriver inlärning som ett hjul som är uppdelat på det sätt figuren visar.

En individs inlärningsprocess utgår från förhållanden som kan beskrivas enligt exempelvis:
 • En frågeställning
 • Ett problem
 • En ambition

Dessa förhållanden leder individen till personliga handlingar i sökandet efter kunskap som kan:

 • Besvara frågan
 • Lösa problemet
 • Förbättra ambitionens förverkligande

Man kan kalla kunskapen som ger hjälp för teorier. Idéerna till lösning växer fram med hjälp av studier, samlandet av information, strukturering och analys samt prövning om de fungerar tillfredsställande. Det handlingsinriktade lärandet innebär att pröva och studera resultatet.

Utfallet av olika prövningar, beslut och handlingar bildar underlag för reflektion, då vi på ett djupare sätt försöker förstå varför vissa saker fungerar bra och andra inte gör det. Det är då som verklig insikt och verkligt lärande uppstår.

Vi har alla egna och personliga stilar för inlärning.

Vissa personer stannar i stadiet av frågeställningar. De är mer intresserade av att ställa frågor än att bedöma lösningar. Andra personer kan vara fulla av svar och teorier men saknar frågorna.

Det finns även grupper av personer som främst är intresserade av att testa lösningsidéer men glömmer bort att tänka och reflektera. De testar och testar enligt begreppet ”trägen vinner” och fortsätter att pröva tills det fungerar. De kan få saker att fungera men vet inte alltid varför. Inlärningsstilen är tidsödande och risken är att man fastnar i samma hjulspår ständigt.

De som fastnar i stadiet reflektering har slutat:

 • Ställa nya frågor.
 • Utveckla nya idéer.
 • Pröva nya lösningar.

I stället sysslar de med att enbart reflektera över gjorda erfarenheter. Inlärningshjulet har stannat!

Lärande personer och lärande organisationer har förmågan att få inlärningshjulet att rotera. Riktig inlärning kräver att hjulet roterar hela varvet runt, gång på gång! Inlärning är därför mer än att känna till svaret på frågan. Inlärning är inte detsamma som att studera. Inlärning mäts inte i examina och certifieringar. Inlärning sker inte automatiskt utan kräver energi.

Inlärning handlar inte bara om att ta reda på vad andra människor redan vet, utan även om att lösa problem genom att:

 • Ställa frågor
 • Tänka
 • Pröva
 • Reflektera

Lärande är en fråga om ett förhållningssätt och en livsstil, både personligt och organisatoriskt.

Arbetslivsforskaren Monica Bjerlöv, som varit inspiratör vid vårt HR-nätverk Gothia för något år sedan, har i sin forskning behandlat lärande och reflektion med koppling till arbetssätt (sida 4-5). Hon skriver ”Reflektionen äger sitt berättigande som en aktivitet som förädlar och kultiverar den levande kompetensen så att effektivitet och produktivitet kan säkerställas.”

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar