måndag 8 februari 2010

Talent management i en vinnande organisation

Vid mötet i förra veckan inom HR-Nätverket Scania på Ideon Science Park i Lund var temat: Talent management i en vinnande organisation. Inspiratör för diskussionen var Katarina Eker regional försäljningschef för Pfizer Sverige.

Till inledning visade Katarina ett exempel på dold potential som fick blomma ut i rätt miljö med ett videoklipp från YouTube.

Katarina utvecklade engagerat sina erfarenheter som chef och reflektioner kring var fokus ska läggas och hur förändringar initieras vid användning av Talent management. Den modell som presenterades väckte en intensiv diskussion bland deltagarna där individens perspektiv lyftes fram.

Avvecklingar av personal eller strukturella omplaceringar på en transparent och sakligt sätt skapar vinna-vinna lösningar där individens potential kan utvecklas bättre.

Talent management eller Performance management är idag ett strategiskt fokusområde i många storbolag. Begreppens olika metoder syftar i grunden till att skapa tre vinnare av organisationens utveckling:
 • Företaget
 • Medarbetaren
 • Chefen
Nyttan är motiverade medarbetare som drar åt samma håll och förverkligar företagets övergripande mål och strategi samt lever efter företagets värderingar. Det handlar även om att attrahera, behålla och utveckla nyckelpersoner i takt med att företag och organisationer möter allt fler utmaningar.

Ekonomiskt handlar det i slutändan om avsevärt högre lönsamhet och ökat värde för företaget.

Talent management kan ses som ett förhållningssätt i chefens och medarbetarens sätt att vara och agera varje dag på arbetet. Det handlar om att utveckla goda prestationer utifrån varje individs individuella förutsättningar och nuläge.

Man kan säga att Performance Management handlar om chefens och medarbetarens gemensamma ansvar att optimera medarbetarens prestation. Det är en systematisk process för att på individnivå i organisationer:
 • Enas om förväntad prestation
 • Skapa förutsättningar för prestation
 • Kontinuerligt driva och följa prestation
 • Utvärdera prestation
 • Belöna prestation
En väl fungerande process hos Talent management präglas av stor delaktighet och ansvarstagande av medarbetaren där denne:
 • Tar aktivt ansvar för sin egen motivation
 • Är med och påverkar sin situation
 • Driver sin prestation
 • Tar ansvar för sin utveckling
Chefen har rollen att ge riktlinjer utifrån avdelningens uppdrag och mål, coacha och följa upp medarbetaren samt stötta vid behov, där anpassad kompetensutveckling fyller en viktig funktion.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar