måndag 8 mars 2010

Inlärning runt verksamhetsprocesser

För att inlärningsprocessen ska fungera effektivt i en organisation är det viktigt att den organiseras inom den samma. Lärande organisationer bygger på många av de principer som gäller för flödesbaserade organisationer. De som planerar och fattar beslut ska också genomföra besluten och följa upp dess effekter.

På detta sätt får beslutsfattarna information om vad som fungerar och inte fungerar, vilket ger möjligheter till:
  • Reflektion
  • Verklig inlärning
  • Kontinuerlig förbättring
Det är därför angeläget att tidigt identifiera, beskriva och förankra bland medarbetarna de verksamhetsprocesser som företaget baserar sin affärside på och som levererar värden till kunderna mot betalning. Inlärningsprocessen bör relateras runt hela dessa verksamhetsprocesser därför då kan dessa av enskilda medarbetare:
  • Förstås
  • Påverkas
  • Förbättras
Det är viktigt att varje verksamhet har formulerade mål som är kända av medarbetarna där de arbetar i sin del av verksamhetsprocessen. Mål ger underlag till att formulera rimliga frågeställningar kring problem som måste lösas. För att lösa problem krävs tillgång till information som är relevant för det underlag som krävs för att fatta ett bra beslut.

Det är därför logiskt att koppla behovet av information till:
  • Nödvändig kvalitet i beslutsunderlaget för beslut.
  • Den handling som baseras på beslutet.
  • Det sätt som effekterna av handlingen mäts.
  • Det sätt på vilket uppföljning görs av identifierade effekter.
Därför är det viktigt att medarbetarna ges befogenheter att fatta beslut och att ta ansvar för dessa på det sätt som figuren beskriver schematiskt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar