torsdag 18 mars 2010

Kunskapsnätverk med tillgänglig kompetens

I våra professionella nätverk utvecklas mängder av informella kontakter och erfarenhetsutbyten, men det sker även en social interaktion mellan deltagarna. Under de senaste 12-15 månaderna har det skett en allmänt stor förändring hos de flesta företagen.

Lågkonjunkturen har rejält tufsat till de flesta organisationer, både små och stora. Nästan generellt har det skett neddragningar och avveckling av personal för att anpassa organisationerna till en minskad efterfrågan från kunderna. Helt nya organisationer har därmed skapats då ansvar och arbetsuppgifter har fördelats på nya sätt.

Flera av nätverkens deltagare har även nyligen berörts av förändringarna och blivit arbetslösa till följd av neddragningarna på sina arbetsplatser. Vårt senaste möte i Logistikernätverket Scania i Lund visade detta tydligt. Samtidigt kunde andra deltagare berätta om stora nya orderinflöden som på ett par veckor gjort att produktionskapaciteten i företaget slagit i taket.

Vi, Gothia Logistics AB är en av de kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen i juni 2009 skrivit avtal med för att genomföra coachning till nyarbetslösa inom olika arbetsmarknadsområden. Vi har en tydlig 12-stegsmodell över vårt arbete där vår insats syftar till att stödja den arbetssökande att hitta ett nytt arbete till självförsörjning.

Uppdragen för coachning ges av AF ofta på initiativ av den arbetssökande. Mötena och samtalen med dessa personer speglar flera olika livsöden. Individens egen vilja och motivation är viktiga drivkrafter i detta arbete. Ibland finns drivkrafterna där tydligt i form av olika initiativ som tas oförtröttligt.

Här finns exempelvis en mycket välutbildat person med internationell erfarenhet inom försäljning, marknadsföring, produktprofilering, varumärkesarbete med engagemang för att ta erfarenheterna in i en ny anställning inom ett HR-arbete. Denna profil måste vara en utmärkt bakgrund hos en person som ett företag behöver för arbetet med de nya begreppen Corporate Social Responsibility (CSR) och Employer Branding.
Här finns ett överlappande ansvar mellan företagsfunktionerna HR, kommunikation, marknadsföring och investerarrelationer vad gäller arbetet med profilering av varumärket. Det kommer att bli alltmer viktigt att göra företaget intressant för kvalificerade arbetssökande, men också att befintliga medarbetare ska känna stolthet med att arbeta i ett företag med goda värderingar och profilerad image.

Den nya internationella standarden ISO 26000 för social responsibility (SR) kommer också att publiceras i år. Kraven ökar då på att företagen styrs och handlar på ett etiskt riktigt sätt och det berör bland annat relevanta förtroendefrågor bland företagens olika intressenter.

Where is an open position?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar