måndag 1 mars 2010

CSR ger lyft för lokalsamhället!

Vid mötet i förra veckan inom HR-Nätverket Gothia hos oss i Norrköping var temat: Är det värt att satsa på CSR? Inspiratör för diskussionen var Mats Rosander, HR-direktör för Siemens Industrial Turbomachinery AB i Finspång, kallad SIT eller Siemens i dagligt tal.

Det praktiska innehållet i CSR för SIT i Finspång har ännu inte paketerats eller kommunicerats internt och extern utan arbetet är i sin linda. En magisteruppsats, som nu utarbetas, ska hjälpa till med detta.

CSR står för begreppet Corporate Social Responsibility och har börjat fånga upp ett ökat intresse bland HR-ansvariga i stora företag, där de med konsumentprodukter ligger längst fram. Här finns ett överlappande ansvar med företagsfunktionerna kommunikation, investerarrelationer och marknadsföring vad gäller arbetet med profilering av varumärket.

HR-arbetet inom CSR har kanske främst handlat om vad som kallas employer branding och tar sikte på att göra företaget intressant för kvalificerade arbetssökande, men också att befintliga medarbetare ska känna stolthet med att arbeta i ett företag med dessa värderingar och en sådan image.

Mats redogjorde för företagets olika aktiviteter som kan knytas till CSR-begreppet och falla under den nya internationella standarden ISO 26000 Social Responsibility (SR) som kommer att publiceras i år. Kraven ökar på att företagen styrs och handlar på ett etiskt riktigt sätt och det berör relevanta förtroendefrågor bland företagens olika intressenter.

Det börjar nu även komma forskning på området. I en sådan avhandling efter finanskrisen visar att etik just nu är lika hett som miljöfrågor. Generellt är det en stor fokus på vad företagen gör med sina pengar. Olika trender kan spåras beroende på produkttyp, företagskultur och leverantörsstruktur.

Siemens i Finspång, med en ca 100-årig industriell historia och betydligt äldre rötter, har bytt ägare flera gånger men hos gamla medarbetare finns DeLaval kvar och hos unga är det Siemens. Mats Rosander beskrev hur bruksandan fått en modern utveckling där företaget engagerar sig både lokalt och regionalt exempelvis:

  • Utveckling av konkurrenskraftiga lokala leverantörer och nätverk.
  • Stöd till föreningar, kulturevenemang, industriskolor mm.
  • Engagemang och stöd för relevant forskning vid Linköpings universitet och KTH.
  • Engagemang för regional utveckling av transportsystem och teknologisk profilering.
Det är ett komplett tillverkande ingenjörsföretag som finns i Finspång med alla funktioner för att utveckla, tillverka, leverera och installera system för energiutvinning baserat på internationell spetsteknologi inom turbinområdet. En målsättning är att vara ett internationellt ledande teknikföretag inom teknikområdena miljö och energi.

Tacksamma frågor för CSR-arbetet som HR deltar i. Kanske håller HR på att bli en CSR-fråga!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar