måndag 12 april 2010

Att planera sin organisation för framtiden

Häromdagen fick jag ett intressant telefonsamtal från en produktionschef i ett företag som tillverkar konsumtionsprodukter. Hon hade studerat vår hemsida och de olika utbildningsprogram som presenteras där och önskade utbildning för ett antal produktionsplanerare i sin organisation.

Vi diskuterade olika former för ett genomförande, men samtalet utvidgade sig snabbt vidare. Hon berättade engagerat om företagets verksamhet, produktflöden och den mycket snabba utvecklingstakt som skett under åren i volymtillväxt.

Hon beskrev en enkel nulägesanalys med några ord. ”Vi behöver nu fundera över hur vi ska kunna ta in ny kunskap och idéer för att bättre hantera situationen under kommande år.”

Det blev naturligt att översiktligt berätta om Lean Production som filosofi och förhållningssätt till verksamhetsutveckling. Jag tog upp några grundläggande frågor om betydelsen av att företagets ledning förstår principerna i Lean och engagerar sig i arbetet och beskrev lämpliga arbetsformer för en sådan fas.

När jag tog upp de funktioner inom ledarskapet och andra nyckelpersoner som bör delta i denna typ av workshops visade det sig att hon själv innehade flera av dessa funktioner.

Det blev naturligt att direkt boka ett möte med företagets ledning för en dialog kring situation och vision och hur resan mot visionen ska ske på ett resurseffektivt sätt tillsammans med medarbetarna.

Varje organisation måste bygga in en förmåga att förändra organisationsstrukturen. Det innebär att en organisation måste vara beredd att bryta upp från nuvarande struktur och arbetsformer.

Att planera sin organisation för framtiden borde i dag vara en huvuduppgift för många av dagens företagsledningar nu när hjulen börjar rulla igen.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar