onsdag 28 april 2010

Organisera för förbättring

Varje organisation måste bygga in en förmåga att förändra organisationsstrukturen. Det innebär att en organisation måste vara beredd att bryta upp från nuvarande struktur och arbetsformer. Med några års mellanrum behöver en ledare i en organisation pröva eller utmana varje:
  • Process
  • Produkt
  • Rutin
  • Policy
Frågan som kan ställas är: Med den kunskap som nu finns i organisationen skulle det då utföras och göras på samma sätt som tidigare? Om svaren är tveksamma eller besvarade med nej måste följdfrågorna bli: Vad gör vi nu?

Organisationen och dess ledning måste nämligen göra någonting. I allt högre grad och allt oftare, mot bakgrund av omvärldens förändringstakt, behöver verksamheter avvecklas eller omstöpas snarare än att låta dem passivt rulla vidare utan utmaning. Det nya måste även få plats i organisationen.

Företag som på det sättet låter det nya ta plats med det gamla får lättare att hantera förändringar i omvärlden. De gör små anpassningar hela tiden, snarare än omfattande omvandlingar.

En kontinuerlig process av förbättringar av allt i organisationen kan ske enligt arbetssättet med kaizen.

Behovet att organisera för att förändra kräver ett stort mått av decentralisering för att göra det möjligt att fatta snabba beslut:
  • Nära där resultaten åstadkoms
  • Där kontakten finns med kunderna
  • Där teknologi utvecklas, anskaffas och används
  • Nära dem som observerar och påverkas av olika slags förändringar

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar