torsdag 20 maj 2010

Drivkraft att anställa någon och växa

Jobbfrågan är den klart viktigast frågan inför det kommande valen på olika nivåer. Men vem ska anställa? Brist på jobb är detsamma som brist på anställningsvilliga arbetsgivare. Det är i sin tur, grovt sett, lika med brister i drivkrafterna hos de många små och medelstora företagen att växa.

Samhällets offentliga verksamheter och de stora företagen bedöms av många inte öka antalet anställda i större utsträckning utan här tillkommer mer insatser som effektiviserar verksamheterna. Modeller inom logistik och Lean gör detta bra.

Drivkraft och belöning har samband med den klassiska intressemodellen. Belöningen för att bryta upp från en trygg anställning, även om miljön inte är stimulerande, låna pengar, anställa medarbetare och arbeta långa dagar står alltför ofta inte i proportion till risker och till andra hämmande faktorer.

På området drivkrafter för entreprenörer saknas generellt mycket kunskaper och förståelse bland politiker. Jag vet detta eftersom jag själv är fritidspolitiker sedan många år och arbetar bland annat med näringslivsfrågor och till för någon månad sedan även suttit i kommunstyrelsen samtidigt som jag leder ett växande företag.

Det har ofta varit 15-20 timmar per vecka i politiskt arbete utöver de 50-60 timmarna. Det känns ibland som att göra en samhällstjänst, vilket fler borde göra som har en företagsbakgrund. Dessa personer behövs särskilt mycket.

Skälet till att jag delvis växlar om är ambitionen av att internationalisera mitt företag. Våra produkter lämpar sig för en internationell marknad och vi har under flera år levererat utbildningstjänster till olika fabriker i en rad länder på uppdrag av ett globalt arbetande verkstadsföretag.

Min resa till Indien och Jaipur härom månaden ledde i veckan också till start av utbildning av personal inom Lean Production. Fabriken tillhör en av Sveriges största koncerner där vi tidigare utbildat i en av deras svenska modellfabriker.

Jag planerar nu en resa till Kina under 10 dagar med början den 11 juni. Jag kommer att besöka bland annat städerna Beijing, Shanghai och Nanjing med avstickare till ett par städer där svenska fabriker har större verksamheter. Vi har sedan 2003 levererat olika e-learning kurser för utbildning av fabrikspersonal i städerna Kunchan, Jiangyin och Shanghai.

Mitt första mål med denna resa är att bli mer bekant med de sätt som mitt företag Gothia Logistics skulle kunna etablera sig i landet och utveckla affärerna. Det kanske finns något företag eller person som läser min blogg och har förslag att ge. Välkommen att ta kontakt med mig!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar