måndag 10 maj 2010

Medarbetarsamtal för verksamhetsutveckling

Vårens sista möte i HR-nätverket Scania som regelbundet sker på Ideon Science Park i Lund hade temat: Medarbetarundersökningar som utvecklingsverktyg. Inspiratör var Gudrun Berggren från Learning&Development Alfa Laval.

Gudrun redogjorde engagerat för hur undersökningarnas resultat hanterades i organisationen och hur olika chefer kodifierades i färger. Enligt undersökningsföretaget kunde 11 parametrar användas för denna klassificering med koppling till önskad verksamhetsutveckling.

En av de viktigaste parametrarna var ”respekt” och detta ord ledde till en intensiv diskussion om dess lämpliga tolkning bland några av deltagarna. Denna person hade nyligen hade kommit tillbaks från en längre resa i Kina, Japan och Korea för sitt företag. Ordet ”trust” eller tillit önskades i stället lyftas fram som alternativ.

En viktig slutsats av mötet diskussion var medarbetarsamtalets avgörande betydelse i relationen chef och medarbetare för verksamhetens utveckling. Det finns alltför ofta stora brister i dess genomförande om det alls genomförs på ett regelbundet sätt.

Syftet med samtalet är att chefen och medarbetare ska samtala om verksamheten och att sätta mål för medarbetaren som bidrar till att målen nås för:
 • Individen
 • Avdelningen
 • Företaget
Genom att börja samtalet utifrån ett organisationsperspektiv bidrar chefen till medarbetarens förståelse för verksamheten. Metoden är dialog och feedback i syfte att utveckla både medarbetaren och organisationen.

Två slags medarbetarsamtal är vanliga:
 • Lönesamtal
 • Utvecklingssamtal
Ofta hålls dessa isär och sker vid olika tillfällen. Ibland begär också chefen eller medarbetaren spontana medarbetarsamtal. Samtal på tu man hand mellan chef och underordnad kan bli laddade. Det kan handla om att löneförhandling, kritik eller kanske svåra konflikter på arbetsplatsen.

Om medarbetarsamtalet rör känsliga frågor kan det vara bra med förhållningsregler under samtalet. Ofta handlar det om att fokusera på det viktigaste, att diskutera framtiden och att bägge parter känner att de får ut något av samtalet.

Under rubriken medarbetarsamtal ingår oftast följande samtal mellan chef och medarbetare:
 • Utvecklingssamtal
 • Lönesamtal
 • Att ge kritik och beröm
 • Positiv feedback
 • Konflikthantering
 • Svåra samtal
Medarbetarsamtalet är ett verktyg för chefen att leda verksamheten framgångsrikt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar