torsdag 17 juni 2010

Exportsäljande och stadskultur

Jag har under denna resa till Kina fått revidera mina fördomar på olika områden. Jag har rest i många olika länder under årens lopp inom Europa, USA, Mellan-Östern, delar av Afrika och senast i mars i Indien. Men ändå har de två städer jag nu besökt i veckan, Beijing och Shanghai gett mig en speciell upplevelse.

Båda städerna har en enorm befolkning, det sägs 20 miljoner vardera, men de är helt olika till sin karaktär och utseende. Bebyggelsen och strukturen på städerna är helt olika. Shanghai ger med sina enorma höghus för kontor och bostäder en helt annan bild. Mer business över lag. Även människorna är mer modeinriktade.

Båda har väl fungerande Metro-system. I Bejing används en enhetstaxa för resandet oavsett reselängd 2 Yun, ca 2 kr, medan i Shanghai arbetar man med en marknadsidé med rörlig taxa beroende på avståndet. Det är därför knepigare att köpa biljetter i Metro-automater i Shanghai eftersom man måste knappa in linjeval där texten är på kinesiska. Vänliga människor hjälper gärna till.

I dagens situation kom personen från Indien och vi fick senare tillfälle att i Metrovagnen bekanta oss med varandra. Ett tydligt gillande kom från honom när jag berättade om min resa till Indien och mina affärskontakter där. Han berättade villigt om sina i Kina.

Min resa i Kina började förra veckan i Beijing där jag bland annat höll en ”lektion” för HR-personer inom ett av Beijings universitet som uttryckt intresse för samarbete inom continued education till målgruppen OEM.

Därefter gjorde jag de nödvändiga besöken i ”Den förbjudna staden”, gamla Beijings mat- och handelskvarter mm. Eftersom det var helgdag fanns hela skalan av minoritetsfolk i Kina på plats för att titta på sin historia. Vilket kulturliv och vilken klädblandning. Jag upplevde att 80% av människorna var ca 30 år och yngre!

I Shanghai kommer jag att besöka flera svenska företag och göra förflyttningarna till och från med Metro, järnväg och förhoppningsvis hämtas jag vid stationerna av företaget som jag besöker med bil. Det verkar vara brukligt så. Dagens besök fungerade på detta sätt och utbildningsbehovet bekräftades tydligt.

Den policy som fanns på området här skulle behöva finnas hos företagen i Sverige också. Drivkraften att utveckla människor och företag för internationell konkurrenskraft är mycket tydlig. Familjer satsar också betydande summor för att det enda barnet ska få de bästa chanserna att konkurrera till ett bra arbete i Kina och utanför.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar