tisdag 1 juni 2010

Drivkrafter hos människan

De mänskliga drivkrafterna kan vara oerhört starka. Det är nog de flesta överens om. Ändå saknas alltför ofta försök att ta tillvara dessa drivkrafter och använda dem som en positiv kraft i utveckling och förändring.

Människors drivkrafter ser mycket olika ut. Vi är olika. Både när det gäller behov av belöning och incitament till det arbete vi har.

Kring begreppet drivkrafter finns det en lång rad teorier, men gemensamt för dessa är att de beskriver våra olikheter. En frågeställning kan exempelvis vara: Är pengar målet för vårt arbete eller är vår utveckling målet?

Med lite bättre kunskaper om människors drivkrafter och olika åtgärder för att stimulera dessa, kan vi:

  • Öka antalet entreprenörer som startar företag.
  • Uppmuntra personer att satsa på en utbildning för ett utvecklande arbete eller en högre befattning.
  • Höja effektiviteten i en verksamhet genom att ta tillvara personers idéer.
  • Uppnå en bättre tillväxt för ett företag eller en nation.

Viktiga drivkrafter hos individen att fundera kring kan till exempel vara:

  • Behovet av att hävda sin självständighet.
  • Lojalitet till strukturer eller människor.
  • Ett stort behov av oberoende.
  • Ett stort behov av kontroll.

Kunskap om sådana drivkrafter är mycket användbara. Det gäller inte bara när det handlar om att matcha en individ med en arbetsgrupp eller en företagskultur. De är också ett utmärkt underlag i reglerandet av det utbyte av värden som ska ske mellan individen och organisationen.

Drivkrafterna är lite av individens kärna och även om våra behov till viss del är periodiserade längs en tidsaxel, består dessa drivkrafter livet igenom. Häromdagen såg jag i TV på nytt filmen Scarface med Al Pacino i huvudrollen. Hans drivkrafter spelades upp på ett tydligt sätt men i en kuslig roll.

Med drivkrafterna som utgångspunkt för dialog och kommunikation, skulle säkert en hel del av budskapen kunna se helt annorlunda ut på olika arenor för individer och organisationer.

Drivkraften till ständiga förbättringar i syfte att öka en organisations konkurrenskraft och lönsamhet behöver också ske i ett samspel med medarbetarna. På samma sätt som övriga intressenter är naturligtvis medarbetarna på olika nivåer beroende av att företagen kan sälja det som produceras, att man kan hävda sig på marknaden.

Företagens överlevnad och lönebetalningsförmåga är även ur en facklig synpunkt viktiga utgångspunkter för medarbetarnas intresse att effektivisera arbetsplatserna och föra in nya koncept i arbetet. Det kan exempelvis vara Lean Production och logistik.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar