torsdag 13 augusti 2009

Är människan en fullständigt rationell varelse?

Nej, självklart inte. Vi människor är visserligen alltid medvetna om fakta och säger oftast att de är viktiga. Men innerst inne är våra motiv alltid mer eller mindre känslomässiga.

Insikten är att vad vi människor än företar oss, från att klippa gräset till att montera en maskin, så finns det alltid mer än fakta med i bilden. Människan är en komplex varelse, som tur är. Det logiskt kloka är aldrig tillräckligt för att övertyga någon om vad hon eller han ska göra.

Under senare år har intresset för hur kompetensutveckling kan främjas genom ”lärande organisationer” och lärande i arbetet ökat påtagligt. De flesta ställer också upp för synen att lärande av erfarenheterna i arbetet och lärande i utbildning kompletterar varandra.

Om personalutbildning planeras insiktsfullt och systematiskt ökar dess värdeskapande i arbetet för såväl individen som för organisationen. Att planera för personalutbildning innebär i stort sett:
  • Att utifrån en affärsplan kartlägga och analysera utbildningsbehov.
  • Att fastställa mål för omfattning och tid.
  • Att prioritera olika utbildningsinsatser som affärsplanen kräver och som kan följas upp.
  • Att välja innehåll och utbildningsformer som vid behov även når en geografiskt spridd organisation.
  • Att skapa goda förutsättningar för genomförande och uppföljning av utbildningsinsatser.
  • Att följa upp hur de nya kunskaperna tillämpas i arbetssätt inom organisationen.
Tron på möjligheten att påverka eller styra ett skeende med hjälp av rationella underlag har minskat under senare tid. Ett skäl till detta är att vissa förändringar inom företag och marknad kan vara mycket svåra att förutsäga. Detta leder till än större krav på flexibilitet, uppdaterad kompetens och snabba omställningar.

Handlingsutrymmet för individ och organisation att utveckla ny kunskap och få tillämpa den kan både främjas och försvåras av den miljö exempelvis en viss individ är relaterad till. Den ekonomiska situationen och olika organisatoriska förhållanden hos många företag i dag påverkar ändå handlingsutrymmet för personalutbildning.

Trots detta kan följande citat ”Att sluta utbilda för att spara pengar är som att stanna klockan för att spara tid”, från någon utbildningskatalog, ha full aktualitet hos många företag i dag.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar