måndag 24 augusti 2009

Att leda i kristid

Nyhetsflödet under första halvåret i år har präglats av nästan dagliga varsel till följd av finanskrisens effekter på konjunkturen och snabbt minskad global efterfrågan. Både industri och offentlig sektor har tvingats till stora nedskärningar av kapacitet och verksamhet.

Det är inte alla som ser varsel och uppsägningar som enda alternativ. Scania Sverige har under våren i stället satsat på att rusta upp sina medarbetare för framtiden genom att systematiskt genomföra olika insatser av kompetensutveckling. Liknande insatser ska ske i fabriker utomlands.

Argumenten för denna åtgärd är att en investering i kärnkompetens kommer att resultera att företaget står bättre rustad när marknaden vänder. Medarbetare som kontinuerligt utvecklas känner större delaktighet och engagemang. Detta bidrar till ökad produktivitet och effektivitet, menar Per Hallberg, Executive Vice President och chef för produktion och inköp i Kvalitetsmagasinet 1/2009.

Efter särskilt konkurrenssatta ansökningar under våren, med beslut just före sommaren, har många grupper av företag i Sverige fått betydande medel från Europeiska Socialfonden (ESF) att genomföra planerade insatser för kompetensutveckling av personal. För många av företagen är detta synnerligen ovant. Därför tar det också tid att internt komma överens vad som ska göras, när och hur.

De flesta organisationerna är också mycket tilltufsade av nedskärningarna, som inte ovanligt ligger i storleken 30-50% färre medarbetare. Det är med andra ord helt nya organisationer av medarbetare, relationer, arbetsuppgifter och oklar tillit till framtiden. För chefer gäller det kunna leda företaget i denna kristid.

Detta tema behandlas i höstens första möte med HR-nätverket Scania den 18 september i Lund. Det ska bli ett intressant samtal. Ordet Scania i detta sammanhang står för Skåne, liksom nätverken med Gothia står för Götaland.

Att hantera nedskärningar är både svårt och påfrestande. I dagens läge är det inte lätt att utforma väl definierade och stabila omorganisationer som syftar till smartare arbetssätt och processer. I många fall handlar det om att överleva.

Jag har under flera år arbetat med olika insatser till stöd för införandet av filosofin Lean Production i tillverkande företag. Lean står för en resurseffektiv produktion eller förenklat: ”Ett sätt att använda mindre för att åstadkomma mer”.

De grundläggande principerna i Lean härstammar delvis i idéer från organisationsforskaren Frederick Taylor, men har utvecklats i en annan riktning och omsatts praktiskt av Toyota i deras Toyota Production System (TPS). Scania är på området också en klar lysande stjärna i världen och har nära samarbete med Toyota.


Fredagen den 28 augusti har vi ett första möte med Logistikernätverket Scania i Lund. Temat är synnerligen aktuellt: Erfarenheter av Lean som filosofi på en marknad i kaos. Hur har Lean-principer i verksamheten klarat denna prövning och vad har hållit ihop filosofin i praktiken?

Lean handlar mycket om ledarskap, medarbetarskap och en företagskultur för en ständig process av förbättringar med kunden i centrum. Även i kristider.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar