torsdag 27 augusti 2009

Kompletterande aktör för Arbetsförmedlingen

Vi kallas så, alla företag som i en upphandlingsprocess under våren skrivit avtal med Arbetsförmedlingen att genomföra coachning till anvisade nyarbetslösa inom olika geografiska områden i Sverige. Vi, Gothia Logistics AB är en av dessa kompletterande aktörer (KA) av totalt mer än 900.

Vårt erbjudande till Arbetsförmedlingens tjänstemän och arbetslösa personer finns presenterad i en så kallad tjänstedeklaration på AF’s hemsida i anknytning till de geografiska områden vi erbjuder coachning. Måndagen den 17 augusti var starten för denna nya service som syftar till att stödja den arbetssökande att hitta ett nytt arbete till självförsörjning.

Hela processen har blivit drygt 3 månader försenad och det finns fortfarande oklarheter med bra sökbarhet bland dessa kompletterande aktörer på AF’s hemsida, vilket många av oss påpekade i ett informationsmöte jag bevistade i Stockholm den 5 augusti.

AF planerar att ha åtgärdat detta i november blev svaret! Det är svårt att se varför det ska dröja så lång tid till att ge en bättre service till de arbetslösa och AF’s egna handledare. Alla parter vinner på en strävan att bättre använda värdeskapande tid.

De nyarbetslösa kommer i stor utsträckning från de industriföretag som sett efterfrågan på deras produkter försvinna allt sedan hösten förra året. Det har skett i takt med finanskrisens effekter på konjunkturen och försvårade möjligheter för kunder att få lån i bank.

Vi har under några år utbildat arbetslösa personer som anvisats till oss av TRR Trygghetsrådet. Vi har numera även ett ramavtal för detta.

Det är inte ovanligt att arbetslösa personer har en CV som lämnar mycket övrigt att önska. De har arbetat många år på en arbetsplats och inte fått en utbildning i sitt arbete. Idag är en CV med dokumenterad utbildning inom aktuella områden en viktig faktor för individens konkurrenskraft om ett nytt arbete.

I rollen som kompletterande aktör för arbetslösa ingår inte utbildningsinsatser. Men efter avslutad 3 månaders coachning för individen kan den gemensamma slutrapporten till Arbetsförmedlingen innehålla förslag på olika insatser av utbildning för att stärka individens konkurrenskraft i ett nästa steg.

Sedan en kort tid har vi utvecklad och nu testar en hemsida www.kompetensutbildning.se för att arbetslösa och andra enkelt ska kunna beställa och direkt börja studera olika kurser samt göra skriftliga prov och få intyg på prestationen.

Med våra kurser kan individen bredda sina kunskaper, känna av nya områden och öka sin anställningsbarhet inför kommande yrkesliv. Alla kurserna har en tydlig jobbfokus och ger kunskaper som är användbara i yrkeslivet. Vi kommer att komplettera med nya kurser allt eftersom vi får kunskap om behovet.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar