måndag 21 september 2009

Coachning till insikter

Sedan ett par veckor har vi mottagit anvisade nyarbetslösa från Arbetsförmedlingen som ska genomgå en tremånaders coachning hos oss. Vi, Gothia Logistics AB, är en av de kompletterande aktörer som Arbetsförmedlingen skrivit avtal med för att genomföra denna sortens coachning.

Syftet med coachningen är att stödja den arbetssökande att hitta ett nytt arbete till självförsörjning.

Vårt erbjudande till Arbetsförmedlingens handläggare och arbetssökande finns presenterad i en så kallad tjänstedeklaration på AF:s hemsida.

Mötena och samtalen med dessa personer speglar flera olika livsöden. Individens egen vilja och motivation är viktiga drivkrafter i detta arbete. Ibland finns drivkrafterna där tydligt i form av olika initiativ som tas oförtröttligt.

Men ibland är den inte nu synbar. Det saknas struktur i det dagliga livet och ambitionen är oklar. Coachningen får i dessa fall en extra dimension då det gäller att skapa insikter hos personen om betydelsen av att fokusera.

Här kan olika insatser av utbildning också behövas för att stärka individens konkurrenskraft i ett nästa steg.

Jag har också blivit positivt överraskad av den dolda kompetens som ibland finns hos de personer vi träffat och där dessa extra resurser kommit fram i samtalen.

Man kallar det ibland för tyst kunskap. Man kan helt enkelt mer än man är medveten om.

Denna extra kompetens kan vara en vägvisare i sökandet efter ett nytt arbete men också en faktor i den personliga konkurrenskraften.

Det gäller att lära sig presentera den på ett bra sätt. Här kan vi hjälpa till!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar