torsdag 17 september 2009

Lean som filosofi på en marknad i kaos

Fredagen den 28 augusti hade vi höstens första möte med Logistikernätverk Scania i vår traditionella lokal Janne Rydberg på Ideon Science Park i Lund, som geografiskt finns invid Tekniska Högskolan. Temat ”Erfarenheter av Lean som filosofi på en marknad i kaos” var synnerligen aktuellt.

Inspiratör var Sven-Arne Bertilsson produktionschef hos Haldex Hydraulics AB i Skånes Fagerhult.

Företaget har fått göra stora nedskärningar i sin organisation eftersom efterfrågan på företagets produkter minskat kraftigt. En central uppgift i den turbulenta miljön var att skapa insikter och förståelse hos den enskilde individen för åtgärder som företaget behövde vidta för att ekonomiskt orka gå vidare.

Med fokus på att säkerställa stabila processer i verksamheten och väl fungerande rutiner i företagets 5S-arbete på arbetsplatser eller stationer i processerna kunde omskiftningen av arbetsuppgifter bland ett färre antal medarbetare hanteras bra. En tydlig visualisering av verksamhetens situation underlättade också förståelsen.

Flera av mötets deltagare påpekade nyttan av fungerande rutiner inom 5S och förståelsen av takt i produktionen när verksamheten påverkas av skiftande efterfrågan från kunderna.

Tillämpade Lean-principer i verksamheten har hos Haldex Hydraulics således visat sig klara denna extrema prövning som en marknad i kaos.

Lean Production handlar om att utveckla principer som är de rätta för den egna organisationen och som ger värde för kunden. Lean handlar mycket om ledarskap, medarbetarskap och en företagskultur för förbättringar med kunden i centrum. Även i kristider!

Tidningen Verkstäderna 9/2009 rapporterar om Lean-arbetet i det amerikanskägda företaget Parker Hannifin i Trollhättan som gör hydraulikprodukter för industrin. I reportaget gör platschefen Lars Eliasson en kommentar om att Lean hjälper mot mycket, men inte mot lågkonjunkturer. Här har företaget fått minska sin personal med 20 %

Många företag som jag har kontakt med under det senaste halvåret har tvingats minskat sin organisation betydligt mer.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar