torsdag 3 september 2009

Vad är medarbetarskap?

Jag skrev tidigare i min blogg att ledarskap egentligen bara handlar om två saker:
  • Att skapa strukturer.
  • Att leda processen - människorna.
Det är svårt att uträtta något utan att alla i en organisation drar åt det håll som målen och visionerna ligger. Att utveckla ett ledarskap handlar lika mycket om att utveckla ett gott medarbetarskap. Båda parterna behöver skapa och arbeta i en miljö där de tillsammans blir motorer i verksamhetens drift.

Det säger sig själv att bromsverkande faktorer hämmar förmågan att med givna resurser nå målen.
Ledarskap och medarbetarskap utvecklas därför bäst tillsammans. Då blir även kursen rakare. I dagens ekonomiska läge är detta viktigare än någonsin.

Men vad är egentligen medarbetarskap? I ett försök att svara på frågan skulle jag ge följande svar.

Medarbetarskap står för ett samlat innehåll där individen tar ansvar för sin relation till:
  • Arbetsplatsen
  • Sina arbetsuppgifter
  • Chefen
  • Kollegor
Medarbetarskap är både lätt och svårt. För den enskilde individen handlar det om att bestämma sig för vem man vill vara på arbetsplatsen. Det ansvaret vilar på varje individ och har inget med chefen att göra.

Ett bra medarbetarskap underlättas naturligtvis av ett ledarskap som har förmågan att få andra att växa och ta ansvar. Det kan ändå vara svårt att själv bli den personen. Vi har ofta den mentala bilden att chefen tänker och medarbetaren gör.

Ett socialt system
Utan en tydlig struktur är det svårt att få igång ett utvecklingsarbete som tar verksamheten framåt i rätt riktning. För att få fart på medarbetarnas engagemang räcker det inte med att styra upp arbetet med enbart:
  • Strategier
  • Rutiner
  • Dokumentation
En arbetsplats är ett socialt system och man kan inte styra detta helt med tekniska strukturer. Av en chef krävs det också en förmåga att kunna möta människor där de är och skapa en balans mellan det strukturella och det mänskliga.

För att lyckas är det viktigt att kliva ur de förväntade rollerna som chef respektive medarbetare och se varandra som människor. Först då kan man tala om ansvarstagande och engagemang på ett djupare sätt som utvecklar ett positivt medarbetarskap.

Att göra medarbetarna delaktiga i utvecklingsarbetet är dessutom ett effektivt sätt att driva förbättringar. Verklig förbättring bygger på förändrade tankesätt, något som man inte åstadkommer genom att servera medarbetarna färdiga lösningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar