måndag 28 september 2009

Kompetensutveckling med Europa-pengar

Fredagen den 25 september hade Sjuhärads kommunalförbund kick-off med sitt ESF-finansierade projekt i Borås. Jag var där i egenskap av Vd för Gothia Logistics AB och inbjuden tillsammans med andra intresserade utbildningsleverantörer till deltagande företag från Sjuhärad och Region Halland.

Europeiska socialfonden (ESF) hade beviljat 18 miljoner kronor i bidrag till projektet fördelat på 28 företag med syftet att stödja drabbade företag inom bil- och tillverkningsindustrin genom kompetensutveckling. Dessutom ska projektet främja samverkan och strategisk utveckling mellan företag och samhällsorganisationer men inte minst stärka den enskilde individens anställningsbarhet.

Ulrika Geeraedts, internationell samordnare i Ulricehamns kommun, hade skrivit ansökan. Hon förklarade att företag i både Region Halland och Sjuhärad har drabbats hårt utav rådande kris, men med dessa medel kan projektet stärka företagen och arbetstagarna.

Efter särskilt konkurrenssatta ansökningar under våren, med beslut just före sommaren, har många grupper av företag i Sverige fått betydande medel från ESF att genomföra planerade insatser för kompetensutveckling av personal.

För många av företagen är detta synnerligen ovant. Därför tar det också tid att internt komma överens vad som ska göras, när och hur. Under denna kick-off fick företagen en lektion i lagen om offentlig upphandling (LOU) som ska tillämpas för valet av utbildningsleverantörer mot deras behov.

Jag tror att flera företag kände att insats och nytta med LOU för deras behov skulle ge en obalans. De lämnade därför mötet efter denna lektion och mötte inte oss väntade utbildningsleverantörer i en näraliggande lokal vid våra presentationsbord.

Några företag men också deltagare från projektledningen kom till vårt stånd för bra dialoger.

Jag hade åkt tidigt från Norrköping för att vara på plats kl. 9.00 i lokalen Rotundan vid Borås Djurpark, då det hela skulle börja. Jag körde lite fel och var på plats 5 minuter sen. Andra leverantörer med lokalisering i trakten hade redan tagit över tillgängliga bord och ytor.

Tack vare vår utrustning i en plastcontainer på hjul som kunde fällas ut till ett monteringsbart stånd, två roll-ups mm kunde jag ändå skapa en synlig plats. Eftersom lokalen fanns två trappor upp utan hiss krävdes det dessutom även en hel del fysiskt arbete.

På det hela fungerade allt bra och gav nyttiga lärdomar och kontakter som omgående ska följas upp.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar