torsdag 1 oktober 2009

Chefer och anställda

Första linjens chefer finns i brytpunkten mellan själva verksamheten, där aktiviteter skapar värde, och den strategiska nivån i organisationen. Genom linjechefen möter oftast den anställde organisationen.

I organisationer sker alltid förändringar. Det gäller för chefen att kunna hantera förväntningar som regelbundet kommer från alla olika håll och särskilt vid förändringar. För att klara detta måste den operativa chefen ha en strategi.

Det är ingen hållbar strategi att varje gång lösa akuta problem med nödlösningar visar forskning hos det numera nedlagda Arbetslivsinstitutet.

Det gäller att utforma en strategi, visar forskningen, som ger stöd till den första linjens chefer. En sådan strategi bör byggas upp långsiktigt och metodiskt. Målet är en utvecklande och effektiv arbetsplats. Här ska det finnas goda arbetssituationer för både chefer och medarbetare.

Förändringar av olika slag uppträder ibland, planerade och oförutsedda, exempelvis:
 • Nya arbetsuppgifter
 • Produktionsstörningar
 • Kraftigt förändrad efterfrågan
 • Ändrade tidplaner
 • Besparingskrav
 • Konflikter
 • Sjukdom bland nyckelpersoner
 • Nya lagar och föreskrifter
Den operativa chefen ställs ofta inför situationer med krav från många håll som ska vägas samman så att både kvalitet, arbetsmiljö och ekonomiska resultat klaras. För att hantera dessa situationer måste krav anpassas till:
 • Resurser, som personaltillgång och förmåga
 • Förmågan att göra bra prioriteringar
 • Förmågan att fatta beslut om de rätta åtgärderna för problemet
Här behöver chefen både handlingsutrymme och handlingskraft. Det räcker inte med ett rätt förhållningssätt i sitt ledarskap utan dessutom krävs goda förutsättningar. Till detta behöver chefen stöd och goda relationer både uppåt, nedåt och inåt i organisationen.

Chefen behöver kunskaper för att väga samman alla faktorer som ingår i ansvaret att vara chef över en verksamhet. Åtminstone så mycket kunskap behövs så att chefen kan diskutera dessa frågor med experter och den strategiska ledningen.

Men chefen behöver också få uppskattning för att få motivation och kraft för att skapa en god arbetsplats. Detta är ett ansvar för den strategiska ledningen i en hållbar strategi.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar