torsdag 29 oktober 2009

En processorienterad och behovsstyrd produktion

Effektiviseringar och rationaliseringar inom industrin är idag ett faktum, som det inte går att bortse ifrån. För att nå full framgång i förändringsarbetet måste företagen se arbetskraften som en betydande resurs.

Det finns en stor förbättringspotential i svensk industri. För att uppnå detta måste ledare och medarbetare våga utmana sina processer, både fysiska och mentala. På flera arbetsplatser har företagen under många år försökt införa olika former av japanska arbetsmetoder.

Under de senaste åren har dessa arbetsmetoder i allt större utsträckning sammanfogats till hela system. De har ibland även getts en företagsanknuten utformning och presenteras som ”vårt sätt att arbeta”. I grund och botten är de i stort sett det sätt som Toyota arbetade efter, den filosofi som nu kallas Lean Production.Enligt Toyota är inte Lean Production ett projekt, utan ett sätt att leva.

Med Lean Production menas att enbart det som ger kundnytta ska utföras. På så sätt frigörs kraft och energi som kan användas till ständig utveckling och ständiga förbättringar av företagets affärer, produkter och processer. Således riktas uppmärksamheten på materialens flöde genom fabriken.

Målet är en processorienterad och behovsstyrd produktion där alla arbetar efter ett standardiserat arbetssätt. Därmed påverkas medarbetarnas arbetssätt mycket starkt. Hur denna påverkan ser ut beror på hur Lean Production utformas och införs.

Lean Production handlar om att göra mer med mindre resurser. Med olika metoder kan värdeskapande aktiviteter maximeras och alla former av slöseri i verksamheten bekämpas. Den största delen av en produkts väg består av olika typer av slöseri i form av exempelvis:
  • Transporter
  • Väntan
  • Hantering
  • Mellanlagring

Genom teamarbete, kommunikation och effektiv resursanvändning har arbetsmetoden visat sig resultera i bättre produktkvalitet och tidsbesparingar för de företag som tillämpar lean tänkandet. Ett företag som tillämpar Lean Production kännetecknas bland annat av:

  • Ständigt lärande
  • Ett väl utvecklat ledarskap
  • Medarbetare som lär sig se nya möjligheter till att förbättra verksamheten
En grundläggande princip för Lean Production är att produktionen ska styras av kundens behov och att företaget ska tillverka vad kunden vill ha när kunden vill ha det.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar