torsdag 15 oktober 2009

Vårt förhållande till tid

Det kommer allt fler tankeväckande böcker som handlar om vårt förhållande till tid. De kommer i en tid då många upplever sig stressade och trots att det finns, eller kanske på grund av e-post, mobiltelefoner och färdiglagad mat.

I media presenteras allmänna idéer för hantering av tid, alltifrån lite filosofiska till mycket konkreta. Syftet är inte att man ska jaga på ännu snabbare, snarare tvärtom, men att man som människa ska få mer tid
  • Till sig själv
  • Till att reflektera
  • Till att göra rätt saker
Positiva, mentala målbilder fungerar förvånansvärt ofta bra i olika situationer. Vi människor kan i hög grad styra våra tankar och därmed våra känslor. Om vi formulerar ett antal mål på en lapp, som vi ofta ser i vår kalender, kan vi lättare slå en bro mellan tanke och handling.

På temat mentala målbilder finns en känd liknelse med två murare. På frågan vad muraren arbetar med svarar den ene: ”Jag murar stenar.” Den andre svarar på samma fråga: ”Jag bygger en katedral.” Man kan fråga sig vilken av dessa två murare arbetar bäst med energin utifrån sin vision.

Visioner ska ge riktning och energi, även om visionen kanske aldrig nås. Målen är de tydliga milstolpar som passeras under vägen. Strategierna handlar om vägval och vad fokus ska ligga på.

Det är alltför lätt att komma fram till att man ska vara bra på allt. Därmed blir man kanske inte riktigt bra på något. Därför bör ambitionerna för individ och verksamhet begränsas till ett antal områden. Michael Porter, strategikonsult och professor vid Harvard Business School ger ett antal råd i strategiarbetet:

"Kärnan i strategin handlar egentligen inte om vad du ska göra utan om vad du inte ska göra!
  • Att undvika vissa affärer.
  • Att inte tillfredsställa alla potentiella kunder.
  • Att begränsa dina ambitioner!"

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar